Welkom ik zal me even voorstellen ! 

Ik ben Stephanie en ben opgegroeid met katten,honden,vogels enz..met andere woorden ik ben gek op dieren en vooral katten zijn mijn passie. Na jaren katten uit asiels te hebben geadopteerd,wilde ik een bepaald type kat hebben,slank lijf grote ogen en oren,dat vind ik prachtig,en na een zoektocht waarbij ik eerst naar de Abessijn en de Bengaal heb gekeken,kwam ik uit bij de Ocicat.Ik heb Shaggy bij een goede fokker uit Belgie gehaald en was niet van plan om met hem te gaan fokken,ondanks dat de fokker aangaf dat dit mocht. Omdat Shaggy zich zo netjes gedroeg heb ik hem niet laten castreren, en na 2 jaar kwam toch het idee om een poesje erbij te nemen om een nestje te gaan fokken. Tijdens mijn zoektocht naar een Ocicat poes,kwam ik bij dddcatmate terecht,Bianca had zowel Ocicat als Cheetoh kittens,ik had nog nooit van de Cheetoh gehoord en mijn interesse was gewekt. Daarop ben ik bij Bianca naar de kittens gaan kijken, en werd enthousiast van het gesprek met haar over het fokken,en vooral over de Cheetoh. Dus..kitten meegenomen en een dik jaar later mochten wij een prachtig nestje Cheetoh kittens verwelkomen In totaal heeft Duchess 2 nestjes bij ons gehad en is onverwacht wegens een BMO gesteriliseerd ,nu is zij een liefhebbende oma die Sunrise helpt met de opvoeding van de kittens. Uit het 2e nestje hebben wij Sunrise gehouden en zij heeft inmiddels bewezen net zo'n goede toegewijde moeder te zijn als Duchess was voor haar kittens. Uit Sunrise haar eerste nestje hebben wij Summer gehouden zodat wij ook in de toekomst deze prachtige,aanhankelijke speelse lijn kunnen behouden.Zowel de Ocicat als de Cheetoh zijn fantastische rassen,maar omdat ik dit hobbymatig doe besloot ik om enkel de Cheetoh te gaan fokken,het idee om een vrij nieuw en zeldzaam ras te helpen opzetten en verbeteren spreekt mij zeer aan. Ik wil het beste voor mijn katten/kittens en plaats dan ook alleen een kitten nadat er een persoonlijk gesprek is geweest en ik kan zien of de karakters van baasje en kitten op elkaar aansluiten. De kittens groeien op bij ons in de huiskamer,waardoor het allemaal mooie goed opgevoede,speelse en vooral aanhankelijke katten worden. Kijkt u verder naar de foto’s en filmpjes op onze site en laat een berichtje achter in het gastenboek.

Groetjes en misschien tot ziens, Stephanie 

IÌI entroduce myself!

I'm Stephanie and grew up with cats, dogs, birds etc.. in other words I am crazy about animals and especially cats are my passion. After years of adopting cats from shelters,I wanted to have a particular type of cat, slender body, large eyes and ears that I find wonderful, and after a search in which I first looked at the Abyssinian breed and the Bengal breed, I come to know the Ocicat. I found Shaggy at a good breeder from Belgium and was not going to breed with him, despite the fact that the breeder indicated that this was allowed. Because Shaggy behaved so well,I did not neuter him,and after 2 years the idea of having a litter attracted me.During my search for a Ocicat female, I found a serious breeder, Bianca ,had both Ocicat as Cheetoh kittens, I had never heard of the Cheetoh and my interest was piqued. Thereupon I visit Bianca to see the kittens, and was excited by the conversation with her about breeding and especially about the Cheetoh breed.I took Duchess home with me ,and more than a year later Duchess had her first litter!After two litters I had to sterilize her because of a uterus infection.She was the best mother and now she is a loving Grandma. From the 2nd litter we've kept Sunrise and now she has proven to be also the best mother. From Sunrise's first litter we kept Summer to be sure we can proceed the line of these proven loving,playfull Cheetoh cats.Both the Ocicat as the Cheetoh are fantastic breeds, but because I breed for hobby I decided just to breed the Cheetoh,the idea to help set up and improve a fairly new and rare breed speaks to me. I want the best for my cats/kittens and place a kitten only after there has been a personal interview (if possible,)and I can see if the characters of owner and kitten match.Furthermore, The kittens grow up with us and the other cats in the living room, making it all pretty well behaved, playful and especially affectionate cats. If you like you can take a look at the photos and movies on our site and leave a message in the guestbook.