De Cheetoh is een hybride ras,dat wil zeggen,een nieuw ras opgezet door geselecteerde bloedlijnen van de Bengaal met ook weer geselecteerde bloedlijnen van de Ocicat te kruisen. Dit om een mooi groot ras te fokken met het uiterlijk van hun wilde soortgenoten en daarbij een heel lief,sociaal,speels en aanhankelijk karakter. De kittens uit de eerste kruising tussen een Ocicat en een Bengaal is een F1 kruising,er dient afwisselend met Ocicat,en Bengaal en Cheetoh gekruist te worden om een grote en gezonde genenpool te krijgen. Iedere kruising vanaf/na de F1 met variatie in afstamming telt door,dus F2,F3,F4,F5,F6, Vanaf de F6 spreken wij van een volledige/volbloed Cheetoh,dit betekent dat er zes generaties nodig zijn (zes jaar fokken) voordat er van een echte volbloed Cheetoh kan worden gesproken,pas vanaf de F4 is het mogelijk om de karakter eigenschappen die aan de Cheetoh worden toegeschreven te garanderen,dit omdat je in de eerste drie kruisingen gaat selecteren op deze karakter eigenschappen,let wel,ik spreek hier over gedrag,niet over uiterlijk,dit omdat ik het uiterlijk vanzelfsprekend mooi vind,maar karakter en gezondheid het belangrijkste vind om naartoe te fokken. Deze uitleg over het fokken geeft dan ook duidelijk aan waarom er een prijsverschil zit in de verschillende aanbieders van de Cheetoh. De fokkers die al langer bezig zijn met het versterken van het ras,hebben flink geïnvesteerd in tijd en gezondheid van de katten/het ras,en dat brengt de nodige kosten met zich mee,(medisch en DNA testen,onderhoud) vooral voor hobbyfokkers met maar 1 à 2 nestjes per jaar,loopt dit aardig op. In ruil daarvoor bent u bij aanschaf van zo'n goed en wel doordacht gefokt kitten,verzekerd van een echte en gezonde Cheetoh.


Dan nu over mijn Cheetoh's:

Onze Cheetoh's stammen af van de originele Amerikaanse lijnen,en zijn doordat wij selectief fokken een toonbeeld van het ras,speels,aanhankelijk,sociaal en uitermate vriendelijk van karakter. Ik fok in eerste instantie op karakter en gezondheid,niet op kleur. Daarom zijn al mijn katten dan ook via DNA getest op verschillende erfelijke ziektes en kan ik aan de hand van de uitslagen zeggen dat ze daar vrij van zijn,de uitslagen van deze testen kunt u bekijken tijdens een bezoek aan de cattery. Vanzelfsprekend zijn ze ook allemaal op FelV en FiV getest en hier vrij van bevonden. Mijn poezen krijgen maximaal 1 nestje per jaar! (Bij "grote" fokkers is dit gemiddeld twee keer per jaar een nestje per poes, persoonlijk vind ik dat dieronvriendelijk en ongezond voor de poes) Al mijn katten zijn goed opgevoede ,sociale katten met een speels en aanhankelijk karakter,dat geven ze op hun beurt weer door aan de kittens. Wij hebben geen aparte kittenkamer/kattenverblijf,integendeel,de kittens groeien bij ons in de huiskamer op,waar ze in contact komen met de andere katten,onze hond en natuurlijk de visite,waardoor ze zullen uitgroeien tot zeer goed opgevoedde en gesocialiseerde katten,en door alle aandacht ook heel aanhankelijk. Verder mogen ze samen met de volwassen katten op het catproof afgezet balkon buiten spelen waar ze heerlijk kunnen spetteren in een waterbak of lekker in de zon kunnen luieren. De volwassen katten en hond eten KVV(rauwvlees) de kittens zullen dit ook eten,met als aanvulling zeer hoogwaardig voer: brokjes van het merk Applaws en natvoer van Portia 21, dit omdat niet iedereen KVV wil voeren, Zowel de brokjes als het natvoer is volledig graanvrij en heeft een zeer hoog vleespercentage waardoor de katten meer spiervorming krijgen en ook een betere weerstand hebben.Verder drinken ze uit een fontein,doordat het water continu stroomt blijft het kouder en schoner,waardoor de kat eerder geneigd zal zijn te gaan drinken. De ervaring leert dat onze katers,grote jongens worden met een gewicht tussen de 7 tot 10 kilo,de poezen zijn vanzelfsprekend wat kleiner en wegen gemiddeld tussen de 4 tot 7 kilo.Onze kittens worden onder contract verkocht,dit om zowel uw als onze rechten,en vooral die van het kitten,te beschermen. Standaard worden de kittens als huisdier verkocht,dit wil zeggen dat er niet zomaar mee gefokt mag worden,dit omdat wij niet willen dat ze ten prooi vallen aan "broodfokkers" waar ze van veel te jong af aan twee tot wel drie/vier nestjes per jaar moeten "produceren". Indien u interesse heeft in een kitten om in de toekomst mee te fokken is dit bespreekbaar,er zal dan contractueel vastgelegd worden vanaf welke leeftijd ze gedekt mag worden en hoeveel nestjes een poesje mag krijgen. Ook dit om het poesje te beschermen tegen broodfok praktijken.

 

Engels

The Cheetoh is a hybrid breed, created by crossing selected bloodlines of the Bengal with also selected bloodlines of the Ocicat. This to create a big breed with the look of the wild and a very sweet, social, playful and affectionate character I will now turn to my Cheetoh's: Our Cheetoh's are descended from the original American lines, and because of our selective breeding ,a model of the breed, playful, affectionate, social and a very friendly character. My breeding focus is primarily on character and health, not on color.(I love all the colors of my cats) That is why all my cats are tested by DNA at various hereditary diseases and by the results I can say they are no carrier ,the results of these tests can be viewed during a visit at the cattery. Of course, they also all been tested on FelV and FiV with negative result. My females have one litter a year, i think that is enough work for them. All my cats are well behaved, social cats with a playful and affectionate character, which you can find back in the kittens. The kittens grow and live with us in the living room, where they have contact with the other cats, our dog and of course the visitors,whereby they will become very well socialized cats, and by all the attention also very affectionate. The adult cats and dog eat raw meat,the kittens will also eat raw meat,with the addition of a very high value food: kibble of the brand Applaws and moist/canned food by Portia 21, this because not everyone wants to feed raw meat. Further they drink from a fountain, because the water flows continuously it remains colder and cleaner, therefore the cat will be more likely to go drinking. Experience has shown that our males will become big boys weighing between 7 to 10 kilo,[ 14/20 lbs]of course the girls are smaller and weigh on average between 4 to 7 kilo [ 8/16 lbs]. Our kittens are sold by contract, this to protect both your and our rights, and especially that of the kitten.The kittens will be sold as household pets,for official breeding is possible,more information after contact.